Firma SAFE POINT vznikla 1.7.1999 ako živnosť SAFE POINT – Mgr. Art. Petra Némethová. Firma sa zaoberala hlavne predajom a montážou mechanických bezpečnostných systémov, bezpečnostných dverí, trezorov, mreží, bezpečnostných kovaní, cylindrických vložiek a uzamykacích systémov.

V roku 1999 bola zriadená maloobchodná prevádzka v Trenčíne a získala autorizované zastúpenie výrobcu bezpečnostných dverí SHERLOCK, s ktorým už od roku 1996 úzko spolupracoval v oblasti marketingu a reklamy zakladateľ značky SAFE POINT, Tivadar Németh.

            Na prelome rokov 2000 a 2001 získala firma Licenciu „technickej služby“ na základe zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorá je udeľovaná Ministerstvom vnútra SR na prevádzkovanie technickej služby na montáž bezpečnostných systémov. Začiatkom roku 2001 bola zriadená nová maloobchodná prevádzka v Trnave, ktorá rozšírila teritoriálne pôsobenie a stala sa základným kameňom poskytovania stále sa rozširujúcich služieb a tovaru v portfóliu firmy.

            V aktívnom rozvoji a trende sa pokračoval ďalej rozšírením produktové portfólia v rokoch 2002 až 2004 a to zásadným rozsahom pre ďalší vývoj firmy, a to o protipožiarne dvere, interiérové dvere a špeciálne dvere (RTG, protihlukové, vode odolné, exteriérové a pod). Získali sme autorizované zastúpenie renomovanej značky EVVA (bezpečnostné a uzamykacie systémy /mechanické – elektronické/ Rakúsko), SAPELI (interiérové, protipožiarne, špeciálne dvere a pod./ ČR), SALTO (elektronické uzamykacie systémy ( Španielsko), M&T (dizajnové interiérové kovania a príslušenstva ČR), SDI Global, neskôr Fusion (bezpečnostné a solárne fólie / USA) a SAFEtronics (trezorová technika / SR).

            V roku 2005 sa SAFE POINT transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným, už ako etablovaná firma so schopnosťou komplexného zabezpečenia svojich klientov. Firma okrem rezidenčných klientov začala spolupracovať a dodávať aj stavebným a developerským firmám, bankám, štátnym inštitúciám a ministerstvám, hlavne v silových rezortoch. Úzka spolupráca s výrobcom bezpečnostných dverí SHERLOCK bola rozšírená o spoluprácu pri vývoji nových model bezpečnostných – protipožiarnych dverí a spolupráce na tvorení obchodnej stratégie predaja s ohľadom na nové potreby trhu a klientov.

            Počas rokov 2006 a 2008 sa spoločnosť presadila už aj na stavebnom trhu s bezpečnostnými a protipožiarnymi dverami, mechanickými a elektronickými prístupovými systémami a to nielen v regiónoch pôsobenia Trenčín, Trnava, Bratislava a rozbehla realizovanie dodávok pre bytové domy, penzióny, hotely, obchodné strediská, firemné budovy, Ministerstvo vnútra, Okresné a Krajské úrady, bankový sektor (SLSP, VÚB)  a pod.

            V roku 2009 spoločnosť získala status „GOLD partner“ výrobcu bezpečnostných dverí SHERLOCK ako najväčší odberateľ na Slovensku zo všetkých obchodných zastúpení. Stala sa aj ich pravidelným konzultantom v oblasti marketingu, prieskumu trhu a jeho aplikovanie pri tvorbe a predaji produktov.

            Počas krízy v rokoch 2009 a 2010 sa firma vrhla do rozširovania svojich služieb a tovarov a začala tvoriť produkty aj na mieru pre náročných klientov, a to formou „tuningu“ existujúcich produktov na trhu a vylepšovaním funkcií a užívateľských služieb.

Návšteva svetovej výstavy Security Essen Duseldorf v roku 2012 mala za úlohu prieskum a vývoj svetových trendov s bezpečnostnými a prístupovými systémami, ktorá začala veľmi intenzívne meniť dlhoročne zabehnuté kontúry trhu. Výsledkom týchto snažení bol v nasledujúcich rokoch 2013 – 2014 vlastný projekt „iDOOR“ inteligentné bezpečnostné dvere jednoduché na ovládanie a to aj na diaľku vzdialene, cez digitálny priezorník (kukátko) a elektronickú vložku Clay od firmy SALTO. Snaženie bola zavŕšené účasťou na výstavách v roku 2014 a prezentovanie inovatívnych riešení, ktoré komplexne s dverami neponúkali ani renomovaný výrobcovia bezpečnostných dverí. Tento projekt sa úspešne ďalej rozvíja dodnes, využívajúc rýchlo napredujúcu oblasť ovládania na diaľku cez mobilné aplikácie. Aj tu bola firma inovatívna a v roku 2014 vytvorila ako jediná a prvá v tomto segmente mobilnú aplikáciu „SAFE LINE“ pre Slovensko, ktorá Vám vyhľadala najbližšiu servisnú zámočnícku firmu, alebo kľúčovú službu, ktorá Vám vedela pomôcť pri havarijných stavoch dverí a zámkov. Táto aplikácia ďalej úspešne pokračuje už formou špeciálnej web stránky „safeline.sk“ optimalizovanej na smart zariadenia s rýchlim vyhľadávaním.

            Rozvoj vlastných projektov „iDOOR“  a „SAFE LINE“ by nemohli byť úspešné bez pevného a silného zázemia u výrobcov a dodávateľov ako je EVVA, SALTO, SHERLOCK, SAPELI a M&T, ktorý vo svojich segmentoch predstavujú špičku s dôrazom na neustály vývoj a rozvoj nových riešení, ktoré si vyžadujú potreby a trendy trhu.     

            O svoje poznatky a prichádzajúce štandardy sme sa podelili aj na Slovensku počas konferencií „Security fórum“ 2009, 2010, 2011 a 2013 kde mal Tivadar Németh aj svoje prednášky a príspevky k stavu na Slovenskom trhu a vývoji s ohľadom na kontrolu kvality, certifikácie a stanovovanie certifikačných štandardov, ktoré majú koncovým užívateľom ale aj servisno – obchodným firmám pomôcť udržať kvalitu ochrany majetku a osôb. Tieto štandardy prenesené do certifikátov boli dôležité pre stanovenie a definovanie stupňa ochrany, z ktorých môžu vychádzať užívatelia a zrozumiteľnou formou eliminovať riziká certifikovanými výrobkami s odbornou montážou licencovanými firmami.  Ďalšia účasť na „Security fóre“ v roku 2018 bola v osobe Tivadara Németha už ako člena rady Cechu zámkarov CEZA, ktorý bol založený v roku 2017 a vyústením snahy viacerých odborníkov v zámkarskom sektore ako aj  verejná objednávka na harmonizovanie pravidiel v tomto segmente na úrovni odborného garanta z praxe, ktorý má poskytovať informácie smerom von a aj do vnútra pre kľúčiarov, organizácie a verejný sektor, silové rezorty (Ministerstvo vnútra SR, NBÚ SR, Polícia SR …),  technické skúšobne, firmy a výrobcovia v segmente atď.       

            Do ďalšieho rozvoja spoločnosti napomohlo v rokoch 2013 a 2014, získanie priameho zastúpenie výrobcu elektronických prístupových systémov SALTO Systems zo Španielska. Ďalej to bolo začlenenie výrobcu bezpečnostných dverí Sherlock do skupiny ASSA ABLOY a otvorenie prístupu k novým produktom, hlavne od roku 2014 k špeciálnym protipožiarnym dverám HASIL.       

            Plodné roky 2010 až 2018 pracovníkov firmy SAFE POINT napomohli ďalšiemu rozvoju a vytvorenie vízie do budúcna. K 20.-temu výročiu založenia firmy (1.7.2019) sa viaže preto aj rekapitulácia dosiahnutého a potreba nových cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté aj „omladením“ tímu ľudí a ich odborné vzdelanie, aby aj naďalej sme udržali odbornosť a kompetentnosť. Tento cieľ sa naplnil prijatím nových mladých a ambicióznych pracovníkov na pozície obchodu, marketingu a technickej realizácie a montáže.   

            V rokoch 2020 až 2021 počas pandémie sa prevádzka firma v Trenčíne presťahovala do nových väčším a komfortnejších priestorov na Legionársku 77, Trenčín – Biskupice. Kde bol zriadený väčší klimatizovaný showroom, kancelárie, dielňa a technické zázemie pre montážnych pracovníkov, vykurované skladové priestory a separované odpadové hospodárstvo. Prevádzka v Trnave prešla tak isto obnovou po modernizácii OC COOP Jednota Trnava, takže Vás privítame taktiež v modernej klimatizovanej prevádzke.        

             V rokoch 2020 až 2022 sme oživili a doplnili do portfólia postupne ďalších kvalitných výrobcov : FORNOX (bezpečnostné a protipožiarne dvere – SR) EQUES (digitálne wifi kukátka ) DANALOCK (elektromotorické ovládanie zámkov dverí – ESP)  SOLODOOR (interiérové a protipožiarne dvere – ČR), ECLISSE (stavebné puzdra IT), SETTO (exteriérové dvere pre rodinné domy PL).

            Celé portfólio dverí, zámkov a príslušenstva si môžete podrobne pozrieť na našej web stránke a budeme radi ak nás oslovíte s Vašimi požiadavkami a novými výzvami na realizáciu rôznych prevedení dverí a ich mechanické alebo elektronické ovládania.    

            Tím SAFE POINT s.r.o. / Bezpečnejší život pre ľudí

23 rokov na trhu, viac ako 8000 nainštalovaných dverí s príslušenstvom.

Odborníci z radov zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami a odbornosťou. 

Prezrite si štruktúru našich produktov a služieb.