TREZOR – všeobecné pokyny

 • je súčasťou komplexného zabezpečenia objektov, cenností, dokumentov, šperkov, zbraní a finančných hotovostí
 • pre úplné zabezpečenie uložených vecí je nutné trezory s hmotnosťou do 1000 kg ukotviť podľa pokynov výrobcu, stenové trezory je nutné zamurovať do steny podľa doporučeného predpisu výrobcu
 • pokiaľ umiestňujete stenový trezor do obvodovej steny, je potrebné myslieť na tepelno-izolačné schopnosti muriva, kondenzácii vlhkosti vo vnútri trezora zabránite napr. vložením cca 3 cm polystyrénovej dosky na zadnú časť trezora
 • nekotviť stenový trezor v blízkosti komínového vedenia
 • nutnosť ukotvenia nábytkových trezorov je pochopiteľná s dôvodu nízkej hmotnosti – trezor do 100 kg je možné odniesť resp. s hmotnosťou do 500 kg vyhodiť z okna
 • pri vlastnej montáži trezora zákazníkom je nutné zvoliť miesto a spôsob ukotvenia tak, aby boli splnené príslušné normy – napr. nie je vhodné kotviť trezor do pórobetónovej resp. sadrokartónovej steny ale zvolíme napr. betónovú podlahu
 • musíme taktiež dodržať technologické predpisy a postupy pri montáži a použiť kotviace prvky podľa certifikovaných metód inak je ohrozená bezpečnosť i platnosť certifikátu

Základné rady pri výbere typu trezora

Vždy treba zrovnať základné parametre výrobku s podobnými zrovnateľnými výrobkami a taktiež vlastné reálne potreby.

 • bezpečnosť (certifikát udáva bezpečnostnú triedu). Úložná čiastka, pre ktorú je trezor v konkrétnej triede určený, je len orientačná. Vždy záleží na konkrétnych podmienkach poisťovne a na zabezpečení miestnosti, v ktorej je trezor umiestnený (mreže na oknách, elektronické zabezpečenie, ostraha objektu a pod.). Preto si zvážte, aké hodnoty budete do trezoru ukladať a zistite si tiež presné podmienky vašej poisťovne.


Orientačné limity poistných hodnôt uložených v trezore:

Bezp. triedaOrientačná úložná suma
„O“9 958,17 €
„I“16 596,95 €
„II“ 39 832,70 €
„III“132 775,67 €
„IV“199 163,51 €
„V“531 102,70 € 

Dokladom o zaradení trezoru do bezpečnostnej triedy je certifikát, vydaný autorizovanou osobou (skúšobným orgánom). Okrem toho majú certifikované trezory na vnútornej strane dverí štítok s informáciou o bezpečnostnej triede trezora.

 1. vnútorný objem použiteľný pre uloženie cenností
 2. typ zámku, výrobca – ich kvalita, možné kombinácie:
  • mechanický – otvára sa kľúčom FAB alebo certifikovaným bezpečnostným MAUER zámkom  
  • mechanický kombinačný – užívateľský kód sa zadáva pomocou nóniusu (otočné koliesko) 
  • elektronický – užívateľský kód sa zadáva z klávesnice
  • U zámkov je potrebné taktiež zhodnotiť zabezpečenie núdzových stavov a možnosti zneužitia kľúčov.
 3. dizajn a farebné prevedenie
 4. cena, dodacia doba, servisné podmienky

Posúdenie trezora z hľadiska bezpečnosti

V princípe sú dva používané druhy certifikátov:

 • prehlásenie zhody s normou STN resp. ČSN EN 1143 –1 – základné a najčastejšie certifikáty
 • certifikát NBU (Národný bezpečnostný úrad) o zaradení do skupín „D,T,PT“ pre účely súvisiace so zákonom 
  „D“ – pre utajované skutočnosti stupňa utajenia „Dôverné“
  „T“ – pre utajované skutočnosti stupňa utajenia „Tajné“
  „PT“- pre utajované skutočnosti stupňa utajenia „Prísne tajné“
   

Certifikát vydáva,  len akreditovaná firma alebo inštitúcia poverená NBU.