Pri výbere bezpečnostných dverí je nutné zvažovať tieto najdôležitejšie skutočnosti:

Konštrukcia dverí s certifikovanými parametrami
Bezpečnosť dverí, bezpečnostná trieda, protihluková odolnosť, požiarna odolnosť, stupeň utajenia, počet istiacich bodov, vhodnosť do prostredia ( interiér / exteriér), spôsob odomykania (kľúč, elektronické odomykanie).

Nevyhnutné doplnky podporujúce bezpečnosť dverí
Bezpečnostná zárubňa, bezpečnostná vložka, bezpečnostné kovanie, panoramatický priezorník (kukátko), bezpečnostná retiazka, chránený profil kľúča SHERLOCK®.

Dizajn bezpečnostných dverí
Povrchová úprava laminovaná, dýhovaná, alebo jednofarebná (vo farebnej škále RAL), prípadne okrasný rámček v rôznych vzoroch a profiloch.

Najdôležitejšie parametre bezpečnostných dverí


Bezpečnostná trieda

Bezpečnostné dvere sa testujú v akreditovaných skúšobniach. Podľa spôsobu napadnutia a určeného času prekonávania bezpečnostných dverí sa jednotlivé dvere zaraďujú do bezpečnostných tried. Výsledok skúšky je potvrdená bezpečnostná trieda, ktorá je uvedená v platnom certifikáte podľa európskej normy ENV 1627.

4. bezpečnostná triedaveľmi vysoký stupeň ochranyodolnosť voči mechanickému napadnutiu skrutkovačom, drevenými a plastovými klinmi, kliešťami, hasákom, páčidlom, kladivom, sekerou, strihacími kliešťami, dlátom, pílkou, elektrickou vŕtačkou, nožnicami na plech, elektrickému ručnému náradiu,veľmi vysoká odolnosť voči statickému a dynamickému zaťaženiu
3. bezpečnostná triedavysoký stupeň ochranyodolnosť voči mechanickému napadnutiu skrutkovačom, drevenými a plastovými klinmi, kliešťami, hasákom, páčidlom,vysoká odolnosť voči statickému a dynamickému zaťaženiu
2. bezpečnostná triedazákladný stupeň ochranyodolnosť voči mechanickému napadnutiu skrutkovačom, drevenými a plastovými klinmi, kliešťami, hasákom, kladivkomzákladná odolnosť voči statickému a dynamickému zaťaženiu

Protihlukový uzáver

Protihlukový uzáver udáva úroveň hluku, ktorý neprestúpi cez bezpečnostné dvere.


42 dB – hluk neprestúpi cez dvere pri úrovni 42 dB

39 dB – hluk neprestúpi cez dvere pri úrovni 39 dB

37 dB – hluk neprestúpi cez dvere pri úrovni 37 dB

Požiarna odolnosť

Vyjadruje minimálny čas, počas ktorého dvere odolávajú požiaru. Protipožiarne bezpečnostné dvere zabraňujú prestupu horúcich plynov, vytvárajú tepelú bariéru a ochraňujú osoby v blízkosti ohňa a tepla.


60 min Dvere odolávajú ohňu a tepelnému žiareniu po dobu 60 minút.

45 min Dvere odolávajú ohňu a tepelnému žiareniu po dobu 45 minút.

30 min Dvere odolávajú ohňu a tepelnému žiareniu po dobu 30 minút.

Stupeň utajenia (NBÚ)

Na účely ochrany utajovaných skutočností a chráneného priestoru sa bezpečnostné dvere zaraďujú do nasledujúcich skupín:


Prísne tajné „PT“ – typ 4, určené na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia „Prísne tajné“ (4 body)

Tajné „T“ – typ 3, určené na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia „Tajné“ (3 body)

Dôverné „D“ – typ 2, určené na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia „Dôverné“ (2 body)

Istiace body

Istiace body slúžia na zaistenie dverí v bezpečnostnej zárubni. Ich počet je síce podstatný, avšak nie je rozhodujúci. Z hľadiska bezpečnosti je najdôležitejším parametrom bezpečnostná trieda.


Pasívne istiace body – vysunuté a pevne uchytené k oceľovej konštrukcii dverí, slúžia proti vysadeniu zo závesov, páčeniu a vytláčaniu zo zárubne

Aktívne istiace body – vysúvateľné, ovládané zámkom, navarené do konštrukcie dverí, slúžia proti vysadeniu zo závesov, páčeniu a vytláčaniu zo zárubne

Určenie do prostredia

Bezpečnostné dvere môžu byť buď do interiéru – do bytov a kancelárií vo vnútri budovy, alebo aj do exteriéru – do domov, pavlačových bytov a iného vonkajšieho prostredia.


Do interiéru
– spĺňajú všetky kritéria dané miestom inštalácie dverí
– protipožiarna úprava
– povrchová úprava laminovaná, dýhovaná, farba v škále RAL, podľa vlastného výberu
– možné dodatočné skrátenie cca o 3 cm

Do exteriéru
– nízky súčiniteľ prechodu tepla, montáž do špeciálnej zárubne s termoizolačným obkladom
– protipožiarna úprava
– vodeodolná povrchová úprava laminovaná, farba v škále RAL, podľa vlastného výberu

Spôsob odomykania

Dvere je možné zamykať buď mechanickým otočením kľúča, alebo pomocou elektronických zariadení.


Zamykanie kľúčom
– mechanický pohyb kľúča je prenášaný na bezpečnostnú vložku, zámok a rozvorový mechanizmus dverí
– možnosť zamykať jedným kľúčom viacero dverí – systém hlavného a generálneho kľúča

Elektronické riadenie vstupu
– po overení identifikačným prvkom (čipová karta, kód, či biometrický údaj) elektronický systém povolí otvorenie dverí. Zatvorenie dverí je spravidla nastavené v riadiacej jednotke automaticky, alebo podľa želania zákazníka.

Doplnky zvyšujúce bezpečnosť dverí


Bezpečnostná zárubňa
Nevyhnutná súčasť bezpečnostných dverí. Je niekoľkonásobne zosilnená v zámkovej časti a v najčastejšie napádaných miestach , znemožňuje roztiahnutie, rozlomenie a tým vypáčenie dverí.

Bezpečnostné kovanie
Certifikované bezpečnostné kovanie s prekrytím chráni bezpečnostnú vložku proti odvŕtaniu a vylomeniu. Voľbu kovania je nutné prispôsobiť bezpečnostnej triede vybraných dverí – zvoliť si rovnakú alebo vyššiu bezpečnostnú triedu.

Bezpečnostná vložka
Bezpečnostné vložky sú odolné voči odvŕtaniu, vyhmataniu a nedeštruktívnej metóde. Voľbu vložky je nutné prispôsobiť bezpečnostnej triede vybraných dverí – zvoliť si rovnakú alebo vyššiu bezpečnostnú triedu.

Chránený profil kľúča SHERLOCK®
Bezpečnostná vložka MUL-T-LOCK INTEGRATOR s chráneným profilom SHERLOCK zaručuje vysokú bezpečnosť pri výrobe kópií kľúčov. Duplikát vyrobí len spoločnosť SHERLOCK a jej vybraní obchodní partneri po predložení ochrannej bezpečnostnej karty.

Bezpečnostná retiazka
Umožňuje čiastočné otvorenie dverí, pri ktorom nie je možný vstup osôb. Jednotlivé články sú zvárané, čo zabraňuje ich roztiahnutiu.

Panoramatický priezorník (kukátko)
Panoramatický priezorník vytvára širokouhlý obraz prostredia na druhej strane dverí, zorný uhol pohľadu je úplný, t.j. 180°.