Ohňovzdorný trezor má vylepšenú konštrukciu s izolovaným spojom plášťa a vnútra trezora bez tepelných mostov s protipožiarnou izoláciou. Hneď pod obvodovým plášťom je žiaruvzdorná fólia hrúbky 2 mm zaručujúca odraz tepelného žiarenia späť do prostredia . Tretia vrstva je požiarno-izolačná doska s hrúbkou 25 mm s tepelnou vodivosťou nehorľavá do 5000 °C pričom požiare domácností a kancelárií dosahujú max 1000°C čo je aj testovacia teplota požiaru. Ochrana pred prienikom horúceho vzduchu cez štrbinu popri dverách je zabezpečená samopeniacimi uhlíkovými páskami šírky 20 mm s napenením do sedemnásobku pôvodného objemu v prvom ohybe rámu dverí čo kompletne vyplní tento ohyb. Druhý ohyb je zabezpečený izolačnou šnúrou zo skleného vlákna o hrúbke 10 mm, ktorá tesní aj prestup tepla medzi dverami a vnútorným plášťom trezora. Tretie utesnenie musí byť aplikované po ukotvení trezora do kotviacich otvorov pre dodržanie tepelnej odolnosti trezora aj zo spodnej strany.

Cenníky a katalógy

Hotline

Sme vždy k dispozícii pri riešení nevyhnutných udalostí

24 rokov skúseností

Pre nadštandarný servis kedykoľvek a kdekoľvek

Kvalitné výrobky

Pre vysokú bezpečnosť & komfortné používanie

Prémiová bezpečnosť

Riešenia, ktoré inde nenájdete.