Rýchla navigácia

Uzamykací systém EPS

EPS (rozšírený profilový systém) je ďalším rozvojovým stupňom osvedčeného kolíkového systému firmy EVVA. Systém EPS sa vyznačuje patentovaným, viacnásobne prekrytým profilom kľúča. Kontrola oprávnenia sa vykonáva na viacerých bezpečnostných úrovniach.

Výhody

 • 5 aktívnych testovacích prvkov a až do 20 prídavných testovacích polôh kontroluje oprávnenie k uzamykaniu
 • Masívne kolíky s dvojitým účinkom sa starajú o maximálnu bezpečnosť
 • Patentovaný šikmý profil
 • Optimálny uhol zárezu v kľúči
 • Integrovaná manipulačná kontrola
 • Vysoká odolnosť proti opotrebeniu používaním špeciálneho antikorového kľúča
 • Technická, organizačná a zákonná ochrana kľúča (vďaka ochrane proti kopírovaniu, bezpečnostnej karte a patentu)
 • Dodáva sa ako kompaktná a tiež modulárna konštrukcia

Kľúč

Vďaka veľkému priemeru kľúča nemá EPS žiadne rušivé chybné funkcie a vykazuje iba veľmi nepatrné opotrebenie. Je zaručená ochrana proti napodobeninám kľúčov. Na ochranu pred kópiami kľúčov a manipuláciu s kľúčmi disponuje systém 3 rôznymi zabezpečeniami:

Organizačná ochrana
Firma EVVA alebo partneri firmy EVVA objednajú kľúče iba pre oprávnené osoby s príslušným preukázaním legitímnosti (bezpečnostnou kartou).


Právna ochrana
Priemyselná výroba kľúčov sa vykonáva iba vo firme EVVA a podnikoch oprávnených ich výrobou firmou EVVA. Okrem toho sa chráni firma EVVA pred neoprávnenou výrobou kľúčov EPS patenovanými znakmi na kľúči.

Technická ochrana
Kľúče disponujú technickými znakmi, ktorých výroba vyžaduje špeciálne stroje a vysoké odborné poznatky.

Uzamykacia cylindrická vložka

Cylindrická vložka EPS sa vyrába v modulárnej alebo kompaktnej konštrukcií. Sú možné iež kombinované systémy. Disponuje technickými opatreniami, ktoré chránia pred rôznymi technikami útokov:

 • Ochrana proti vyhmataniu
 • Ochrana proti vŕtaniu
 • Ochrana proti vytiahnutiu jadra
 • Ochrana proti planžetovaniu

Uzamykacie cylindrické vložky EPS zodpovedajú EN 1303:2008 v bezpečnostnej triede 6 a triede odolnosti proti poškodeniu 2.
Sú vhodné sériovo pre protipožiarne a protidymové dvere s dobou odolnosti proti požiaru 90 minút.

Tým je systém pre bezpečnostné dvere v triede odolnosti 1 až 4 najvhodnejší, aj bez ďalšej previerky.

Funkcia a výhody modulárnej konštrukcie

S modulárnym systémom je možné prispôsobovať dĺžku vložky na mieste alebo priradiť vložke určitú funkciu (napr. obojstranne uzatvárateľná). Tak budete profitovať z pružných riešení a znížite svoje svoje časové a finančné náklady.

 • Dĺžky cylindrických vložiek sa dajú meniť v 5 mm krokoch.
 • Pri nejasnostiach o dĺžke cylindrickej vložky sa môžu vždy priamo na mieste poskladať vložky vždy na potrebnú dĺžku.
 • Partneri firmy EVVA ich môžu podľa požiadavky ponúknuť z kompletného sortimentu a dokážu pružne zareagovať na všetky priania zákazníkov.
 • Prehľadne roztriedený montážny kufrík EVVA sa stará o poriadok.
 • Obchodný sortiment sa dá posupne dopĺňať, vždy podľa potreby.
 • Meniace sa súčiastky sú kompatibilné so všetkými systémami.
 • Minimalizujú sa tak náklady na skladovanie.

Integrácia mechaniky a elektroniky

Mechanické uzamykacie systémy tak tvoria základný kameň pre zabezpečenie budov. Ak sa skombinujú s elektronicky riadenou bezpečnostnou technikou, vznikajú univerzálne využiteľné (mechatronické) bezpečnostné riešenia – presne dimenzované na príslušný projekt.


Kombinovaný kľúč pre obe
Kľúče EPS sa dajú vyrobiť aj ako kombinované kľúče, ktoré slúžia tiež ako nosiče identifikačnej technológie (napr. MIFARE, LEGIC, iButton). Mechanický kľúč sa tak stane elektronickým identifikačným médiom.

Elektromotorická cylindrická vložka
Elektromotorické vložky sa dajú integrovať do uzamykacieho systému EPS. Tieto cylindrické vložky môžete uzamykať a odomykať elektronicky poháňanou hlavou motora.

Kombinácia uzamykacieho systému EPS s elektronickým uzamykacím systémom
V praxi sa mechanické uzamykacie systémy používajú často v kombinácii s elektronickou prístupovou kontroloui. Tak sa dajú vybaviť rôzne situácie pri dverách podľa ich špecifickej úrovne ochrany pomocou vhodnej bezpečnostnej techniky.

Mechanické núdzové zablokovanie pre elektronické uzamykacie systémy
Mechanické uzamykacie systémy sú robustné a stabilné. Preto si ich často v objektoch vyžadujú organizácie (napr. požiarny zbor) pre mechanické núdzové odomknutie (nadradená otváranie) aj pre elektronické systémy.

Typy vložiek

Pri uzamykacom systéme EPS môžete zakúpiť nasledujúce druhy cylindrických vložiek:

 • Obojstranná cylindrická vložka
 • Polvložka
 • Vložka s olivkou
 • škandinávska oválna cylindrická vložka
 • Visiace zámky
 • Portálová cylindrická vložka
 • Cylindrická vložka pre montáž do dreva
 • Cylindrická vložka s páčkou
 • Cylindrická vložka do garáže
 • Cylindrická vložka pre nábytok
 • Visiaci zámok

Cenníky a katalógy

Hotline

Sme vždy k dispozícii pri riešení nevyhnutných udalostí

24 rokov skúseností

Pre nadštandarný servis kedykoľvek a kdekoľvek

Kvalitné výrobky

Pre vysokú bezpečnosť & komfortné používanie

Prémiová bezpečnosť

Riešenia, ktoré inde nenájdete.