Identifikačná technológia MIFARE

MIFARE je priemyselný štandard, pri ktorom sa zakladajú identifikačné médiá na pasívnej, kontaktnej čipovej technológii, ktorá sa nedá kopírovať (Proximity). Identifikačné médiá pracujú bez údržby, to znamená bez batérií. U technológie MIFARE sú informácie o oprávneniach uložené v pamäti identifikačného média. Riadiaca elektronika v kovaní (e-cylindrická vložka, nástenná čítačka, závorová zámka i-Locker) porovná tieto informácie s vlastnými informáciami a pri zhode uvoľní prístup. Dodatočne však je možné informácie prepísať späť z kovania na identifikačné médium (napr. kto ho kedy zablokoval, stav batérií). Variant MIFARE sa hodí preto viac najmä na správu prístupových oprávnení otvorených užívateľských skupín, kde sa často menia prístupové profily. Vyžaduje to prepisovateľnosť identifikačných médií a neustálu komunikáciu s administratívnym softvérom.

Identifikačné médiá Mifare

Technológia Mifare umožňuje bezdotykovú identifikáciu. Už len priblížením karty k čítacej hlave sa „aktivuje“ kovanie a okamžite sa vykoná identifikácia a uvoľnenie prístupu. Vždy podľa požiadaviek užívateľa sa môže použiť okrem karty tiež kombinovaný kľúč , p rívna kľúče alebo náramok.

Systém a správa

Systém dokáže naraz spravovať 64.000 rôznych užívateľov identifikačných médií v jednej databáze. Kódovacia stanica umožňuje rýchle a spoľahlivé zakódovanie identifikačných médií. V kovaní (e-cylindrická vložka, nástenná čítačka, skrinkový zámok i-Locker) sa uloží do pamäte posledných 1.000 prístupových udalostí bez straty údajov pri výmene batérie alebo výpadku napätia .


Integrovaná správa online a offline
Iba s jedným správcovským softvérom sa dajú jednoducho spravovať uzamykacie jednotky online a tiež offline. Tento softvér je k dispozícii tiež s databázou MS-SQL a podporuje tak všetky bezpečnostné a komfortné znaky profesionálneho databázového systému. Softvér ProAccess spravuje všeky dvere a osoby v objekte, nezávisle od toho, či sú dvere na základe svojich vysokých bezpečnostných požiadaviek spojené káblami, alebo sú zosieťované cez virtuálnu sieť SVN alebo cez SALTO XS4 Wireless Online so softvérom. Mimoriadne príjemné používanie: Všetko sa spravuje iba cez jednu užívateľskú plochu. ProAccess zaručuje efektívnu a bezpečnú prístupovú kontrolu Na kontrolu dverí v reálnom čase sa odporúča používanie on-line jednotiek.

SVN – virtuálna sieťová technológia
Či s káblom alebo bez kábla – s SALTO XS4 ste neustále zosieťovaní. S virtuálnou sieťou SVN je možná výmena údajov medzi jednotkami nespojenými (offline) a spojenými káblami (online) bez nákladnej kabeláže . Ako nosiče údajov sa používajú identifikačné médiá, ktoré sa nachádzajú v obehu v prístupovom systéme.

SALTO XS4 Wireless Online – okamžitý prenos údajov
SALTO XS4 Wireless Online, plne integrované do platformy SALTO XS4, dopĺňa možnosti zosieťovania virtuálnej siete SVN. Zvláštne na tom: SALTO XS4 Wireless Online umožňuje okamžitý prenos údajov aj pri kovaniach bez kabeláže! Udalosti a stav dverí sa okamžite prenášajú rádiovo (cez Gateway/Repeater) k softvéru.

Produktový rad SALTO XS4

Elektronické kovanie
Bez kabeláže a nákladných zmien na dverách sa namontuje namiesto mechanického štandardného kovania kovanie SALTO-SALTO XS4. Až keď je čítacou hlavou na kovaní identifikované oprávnené identifikačné médium, potom sa elektronicky uvoľní kľučka a dvere sa dajú otvoriť. Potom, čo sa dvere uzavrú, je kľučka zvonku opäť nefunkčná. Kovania tak zaručujú maximálny komfort pri otváraní: jednoducho sa identifikujete a potom stlačíte kľučku – hotovo! Pri kovaní sa kládol maximálny dôraz na kombinovateľnosť s typmi zámkov používaných na európskom trhu. Pre sklenené dvere sú k dispozícii špeciálne verzie. Priehradka na batérie pre štandardné batérie sa nachádza v chránenej vnútornej oblasti.

Elektronická cylindrická vložka / e-cylindrická vložka
Elektronické cylindrické vložky sa používajú vtedy, ak už sú na dverách kovania ktoré, nechcete vymeniť, alebo ak nie je konštrukčne možné používanie kovaní, ako napr. pri protipožiarnych dverách alebo pri objektoch, ktoré sú pod pamiatkovou ochranou. Proces identifikácie sa potvrdí pomocou optického a akustického hlásenia elektronickej cylindrickej vložky Nie je potrebná žiadna kabeláž na dverách. Cylindrická vložka je kompatibilná s rôznymi identifikačnými technológiami.

Nástenná čítačka
Riešenie s nástennými čítačkami ponúkame vtedy, ak sa nedajú namontovať kovania, alebo ak si prajete riadenie on-line/off-line otvárania dverí alebo elektromotorickej cilindrickej vložky. V porovnaní so spínacím programom tvoria súčasti programu pre nástenné

čítačky prepracovaný modulárny systém – ako pri montáži pod- tak aj pri montáži na omietku. Sú možné početné kombinácie, ako aj vybavenie s alebo bez kódovanej klávesnice. Inštalácia je úplne jednoduchá. Na používanie v ohrozených oblastiach sú k dispozícii bezpečnostné kryty.

Nástenná čítačka sa dá zakúpiť aj v mimoriadne úzkej a elegantnej verzii – ideálna teda pri obmedzených priestorových pomeroch alebo technicky náročných montážnych situáciách (napr. pri riadení výťahov, 2 krídlových dverách atď.).

Univerzálna závorová zámka i-Locker – optimálna pre skrinky a kabínky
Závorová zámka i-Locker sa dá integrovať do systému SALTO-SALTO XS4. Obsluha je jednoduchá a nepotrebuje ďalšie vysvetlenie:

  • identifikujte sa
  • Otočte farebné označenie z červenej na zelenú
  • Skrinku je možné otvoriť

Vďaka sendvičovej bezpečnosnej konštrukcii optimálne chráni pred sabotážou a vandalizmom. Ovládacia elektronika a batérie sa nachádzajú v chránenej vnútornej oblasti. Pokusy o útoky zvonku, napr. údery, nemajú preto na vnútornú oblasť žiadny vplyv.

Riešenie SALTO XS4 pre panikové tyčové
Riešenie SALTO XS4 pre panikové tyčové je dôležité pre únikové cesty a používa sa pri panikových dverách. Je technicky veľmi kvalitné, nadchne pekným dizajnom a dá sa bez problémov namontovať do prístupovej kontroly. Paniková tyč, zámok a kovanie – všetko je zjednotené v jednom riešení.

Cenníky a katalógy

Hotline

Sme vždy k dispozícii pri riešení nevyhnutných udalostí

24 rokov skúseností

Pre nadštandarný servis kedykoľvek a kdekoľvek

Kvalitné výrobky

Pre vysokú bezpečnosť & komfortné používanie

Prémiová bezpečnosť

Riešenia, ktoré inde nenájdete.