Panikové kovania

Panikové kovania sa používajú na núdzové a únikové východy, slúžiace k zaisteniu bezpečnosti osôb v prípade núdze alebo ohrozenia ľudského života. Panikové kovania umožňujú otvorenie dverí primeraným zatlačením na madlo v smere úniku (alebo šikmo zhora nadol) a to i v prípade, že sú dvere z vonkajšej strany uzamknuté. Používajú sa na dverách východov z verejných budov (športových hál, škôl, nákupných stredísk, úradov, kín, divadiel, hotelov a podobne), ktoré navštevuje vyšší počet ľudí. Sú tiež vhodné do objektov s deťmi alebo osobami so zníženou pohyblivosťou. Osadzujú sa nimi dvere v núdzových východoch a protipožiarnych únikových cestách, teda všade, kde je životne dôležité nájsť východ z budovy a umožniť otvorenie dverí v každom čase tlakom ruky alebo tela na panikový uzáver z vnútornej strany aj bez nevyhnutnosti použitia kľúča alebo iného predmetu bez akýchkoľvek znalostí použitia únikových východov a zariadení.

DORMA PHA 2000

Produkty panikového kovania DORMA PHA2000 sú preskúšané a certifikované podľa EN 1125 a uzávery núdzových východov rady DORMA EXIT PAD podľa EN 179.

Typy bodového zaistenia

Mechanický panikový zámok DORMA 181 a 182

Po stlačení vnútornje kľučky je vždy umožnený priechod dverami – v stave odomknuté kľučka zatiahne strelku, v stave zamknuté kľučka zatiahne strelku aj závoru. Ako v stave odomknuté, tak aj v stave zamknuté je priechod možný iba použitím kľuča. Pri type DORMA 182 v stave odomknuté je vonkajšia kľučka funkčná a dvere sú voľne priechodné, v stave zamknuté je kľučka nefunkčná (je odpojená vonkajšia časť deleného štvorhranu) a priechod je možný iba s použítím kľúča.

Hotline

Sme vždy k dispozícii pri riešení nevyhnutných udalostí

24 rokov skúseností

Pre nadštandarný servis kedykoľvek a kdekoľvek

Kvalitné výrobky

Pre vysokú bezpečnosť & komfortné používanie

Prémiová bezpečnosť

Riešenia, ktoré inde nenájdete.