Typy kľučiek

Štítové kľučky

Pri štítových kľučkách je potrebné poznať vzdialenosť medzi osou kľučky a osou kľúča (rozteč). Štandardná vzdialenosť je 72, alebo 90 mm. Pri bezpečnostných kovaniach sa používa rozteč aj 92 mm. Vzdialenosť (rozteč) si môžete odmerať pomocným pravítkom.

Rozetové kľučky

Nakoľko sa väčšina rozetových kľučiek upevňuje prešrobovaním cez celú hrúbku dverí v mieste zámku, je potrebné, aby boli v zámku na to určené otvory.

Typy otvorov

BB  – otvor pre interiérový kľúč (dózický)

PZ   – otvor pre vložku (fabku)

WC  – označujeme WC sadu s vmontovaným kľúčom ( k WC sade je potrebný zámok so spodným štvorhranným  otvorom 6×6 mm)

Otváravosť

Cenníky a katalógy

Hotline

Sme vždy k dispozícii pri riešení nevyhnutných udalostí

24 rokov skúseností

Pre nadštandarný servis kedykoľvek a kdekoľvek

Kvalitné výrobky

Pre vysokú bezpečnosť & komfortné používanie

Prémiová bezpečnosť

Riešenia, ktoré inde nenájdete.