Tak ako oko človeka je bránou do jeho duše, sú aj vstupné dvere pre dom alebo byt. Vyjadrujú chrakter stavby a v mnohom aj jeho majiteľa.

Na obrázkoch môžete vidieť rôzne štýly, prevedenia, historické obdobia v ktorých boli navrhnuté a vyrobené. V mnohom sa z týchto štýlov čerpá i v súčasnosti pri navrhovaní dizajnu dverí, čoho dôkazom sú aj uverejnené fotky.