Na konferencii SECURITY FÓRUM sa pravidelne zúčastňujeme od jej založenia v roku 2009. Prispievame hlavne svojimi skúsenosťami z praxe, či už po stránke odborno – technickej alebo po stránke dodržiavania legislatívy a dávame návrhy na jej vylepšenie v prospech konečného spotrebiteľa a užívateľa bezbečnostných systémov.