Milý mladý muž Martin Minárik nás oslovil 10.4.2010 so žiadosťou o vstupné bezpečnostné dvere. Jeho žiadosť bola iná ako veľa iných žiadostí o dar, sponzorovanie a pod., bola úprimná, čistá a zároveň odvážna. Aj v nasledujúcej mailovej korešpondencii sme sa o tom stále viac a viac utvrdzovali, že ide o fajn „chalana“, ktorý si zaslúži našu pozornosť a malú podporu v podobe nových bezpečnostných protipožiarnych dverí, ktoré sme mu zabezpečili a namontovali. Nečakali sme ovácie ani mediálnu reklamu, to cieľom nebolo. Obdarovanie človeka, ktorý to má o dosť ťažšie ako väčšina z nás bez vlastného zavinenia a naša radosť z obdarovania bola možno oveľa väčšia ako Martinova z nových dverí Sherlock. Ak by ste aj vy chceli Martina Minárika spoznať a možno mu aj pomôcť nielen materiálne, ale aj ľudsky a kamarátsky, určite navštívte jeho web stránku a kontaktujte ho. http://www.martinminarik.sk